Zatwierdzenie planu

Jeśli plan zawiera wiecej plików, np. terminarz w osobnym pliku, to nalezy umieścić linki w głównym pliku planu.Akceptowalne formaty: .pdf, .doc, .docx