PL EN
Lilijka Hufiec Harcerzy na Podbeskidziu im. Armii Krajowej

W najbliższym czasie

Brak wpisów w terminarzu do wyświetlenia.

Więcej w terminarzu

Terminarz

2018 sobota 3 Listopad
Harcerski Konkurs Pieśni Patriotycznych
03.11.2018
Kategoria:
  • Hufiec Harcerzy
  • Hufiec Harcerek
  • ZHR Bielsko-Biała

Wewnętrzny konkurs dla wszystkich harcerzy, harcerek, zuchów, wędrowników i kadry. Wydarzenie,podczas którego można będzie popisać się swoimi umiejętnościami artystycznymi, którego celem jest celebrowanie tej ważnej rocznicy poprzez muzykę i pieśni.

 
Opis wydarzenia:

ZASADY UDZIAŁU:

• Udział w konkursie może wziąć każdy, niezależnie od wieku: zuch, harcerz, instruktor;

• Repertuar powinien (w kategorii 1 i 2) obejmować pieśni/ piosenki z czasów walki o niepodległość aż po jej odzyskanie, albo (w kategorii 3) po prostu utwory o charakterze patriotycznym

• Grupy samodzielnie organizują sobie podkład/ instrumenty. Nagłośnienie będzie zorganizowane -obsługuje je Pan z Kubiszówki.

• Ocen będzie dokonywało jury (skład zostanie podany w późniejszym terminie)

• W konkursie mogą brać udział grupy zgłoszone w terminie - jednostki wystawiają swoje reprezentacje obowiązkowo.

• Występy będą oceniane w 3 kategoriach:

1. Prezentacje Drużyn- każda drużyna wybiera jeden utwór, który zaprezentuje.W występie nie musi brać udziału cała drużyna (chociaż głęboko do tego zachęcamy!),może to być jej część, ZZ, Rada Drużyny itd.

2. Prezentacje Gromad- tak samo jak w przypadku drużyn

3. Występy indywidualne i grupy mieszane- w tej kategorii uczestnicy mają zupełną dowolność pod względem dobierania się w grupy-mogą to być duety, soliści, członkowie różnych drużyn i gromad.

 

ZGŁOSZENIA:Zgłoszeń dokonujemy za pomocą ankiety do dnia: 21. 11. 2018

Link do formularza: https://goo.gl/forms/zMi1Nw4g2GlzWXkU2
Osoby odpowiedzialne:sam. Magdalena Grzybek, sam. Milena Więzik

kontakt: 514 416 162 (Milena)