PL EN
Lilijka Hufiec Harcerzy na Podbeskidziu im. Armii Krajowej

W najbliższym czasie

Brak wpisów w terminarzu do wyświetlenia.

Więcej w terminarzu

Przekaż 1 % dla ZHR

Działalność pożytku publicznego jest działalnością społeczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych.

Harcerki, harcerze i zuchy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na Podbeskidziu od wielu lat działają sięgając do najlepszych tradycji i doświadczeń polskiego Harcerstwa. Godny podkreślenia jest fakt, że wszyscy instruktorzy ZHR pracują społecznie, nie pobierając za swoją pracę jakiegokolwiek wynagrodzenia. Środki pozyskane od Darczyńców posłużą do rozwijania pracy ideowo-wychowawczej prowadzonej przez instruktorki i instruktorów ZHR.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym informacjami na temat dokonywania wpłat 1%.
Jak wpłacić 1% - krok po kroku

"Jeden procent" to jedyna część podatku, o której przeznaczeniu każdy może zdecydować sam. Nie ma przy tym znaczenia, czy ma się nadpłatę, czy niedopłatę podatku.

ZHR to jedna z największych organizacji wychowawczych w Polsce, która:

  • Podtrzymuje tradycje narodowe, pielęgnuje polskość oraz rozwija świadomość narodową, obywatelską i kulturową
  • Pełni służbę na rzecz bliźnich, w tym działa na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Organizuje działania społeczne w zakresie nauki, edukacji i oświaty
  • Organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Realizuje zadania w zakresie ochrony przyrody

Więcej informacji

Więcej informacji o akcji 1% dla ZHR znajdziesz na stronie http://1procent.zhr.pl