PL EN
Lilijka Hufiec Harcerzy na Podbeskidziu im. Armii Krajowej

W najbliższym czasie

Brak wpisów w terminarzu do wyświetlenia.

Więcej w terminarzu

Zuchy, harcerze, wędrownicy...

Jedną z naczelnych zasad metody harcerskiej jest stopniowanie wymagań. Młodzi ludzie w procesie dorastania zmieniają zupełnie swój sposób patrzenia na świat, ich umysły i ciała potrafią coraz więcej.

Zadaniem harcerstwa jest właściwe nakierowanie rozwoju człowieka - tak aby stał się on dojrzałym, świadomym Polakiem z odpowiednio mocnym kręgosłupem moralnym.

Osiągnięcie celu harcerstwa nie byłoby możliwe bez dostosowania metod i form pracy do wieku uczestników - stąd podział na kilka grup wiekowych o zupełnie różnych charakterystykach, choć utrzymywanych w tym samym duchu.