PL EN
Lilijka Hufiec Harcerzy na Podbeskidziu im. Armii Krajowej

W najbliższym czasie

Brak wpisów w terminarzu do wyświetlenia.

Więcej w terminarzu

Kim jest instruktor?

Instruktorzy to grupa osób pełniących określone funkcje w organizacji, w szczególności funkcje wychowawcze. Są to pełnoletni harcerze, przygotowani do prowadzenia pracy wychowawczej z wykorzystaniem metody harcerskiej. To oni kierują pracą w drużynach i organizują rajdy, w których uczestniczy Państwa dziecko.

Instruktor jest wzorem dla swoich harcerzy w drużynie. Dlatego stosuje wobec siebie te same reguły i wymagania co dla wychowanków. Wszyscy instruktorzy ZHR działają w charakterze wolontariuszy i nie czerpią z pracy korzyści finansowych.

Instruktorzy naszego hufca

Instruktorzy naszego hufca to aktywni ludzie, którzy swoje zamiłowania realizują w służbie harcerskiej. Nieprzypadkowo nasze działania pokrywają się z indywidualnym zainteresowaniami. Wierzę, że to daje najlepsze rezultaty.

Aktywność turystyczna rodzi inicjatywy. Mamy wśród nas goprowca, który w działania wprowadza profesjonalizm. Zamiłowanie do sportów zimowych doprowadziła do utworzenia Sekcji Turystyki Narciarskiej, specjalizującej się w przemierzaniu Beskidów na turach (narty do jazdy pod górę). Niektórzy z nas należeli do zakonu rycerskiego, odtwarzającego pojedynki i inscenizacje średniowieczne.

Jesteśmy ludźmi w różnym wieku. Część z nas studiuje, przeważnie w Krakowie. Stąd najchętniej spotykamy się w weekendy. Część założyła już rodziny, a na rajdach coraz częściej pojawiają się małe skrzaty.

Jesteśmy grupą indywidualności, ale z pewnością łączy nas jedno: potrzeba służby i aktywnego sposobu na życie. Kto wie, może kiedyś się spotkamy w Kole Przyjaciół Harcerstwa.