PL EN
Lilijka Hufiec Harcerzy na Podbeskidziu im. Armii Krajowej

W najbliższym czasie

Brak wpisów w terminarzu do wyświetlenia.

Więcej w terminarzu

Krąg Dobroczynności dla ZHR na Podbeskidziu

Od 2010 roku rodzice harcerzy i harcerek ZHR na Podbeskidziu przymierzali się do uruchomienia jakiejś formy wsparcia dla bardzo cennych, w ich opinii, działań podejmowanych przez tą organizację. Początkowo myślano o utworzeniu stowarzyszenia lub fundacji, ale pomysł nie doszedł do skutku. Sięgnięto więc do popularnej w USA idei „Giving Circles”.

 

W styczniu 2012 roku zorganizowano spotkanie dla rodziców harcerzy, którzy zgłosili swoje zainteresowanie wspieraniem inicjatyw ZHR. Podczas spotkania dyskutowano nad założeniami idei Kręgu oraz zapoznano się z potrzebami ZHR przedstawionymi przez obecnych harcerzy.

 

Ustalono kluczowe zasady funkcjonowania:

  1. Członkostwo w Kręgu. Do działań Kręgu można dołączyć na wybrany okres czasu i w dowolnym terminie pod warunkiem zapoznania się z zasadami i wyrażenia na nie zgody (wraz z dokonaniem wpłaty).

  2. Częstotliwość spotkań. Krąg spotyka się max. 2-3 razy w roku.

  3. Wpłaty na Krąg Dobroczynności. Każdy członek Kręgu wpłaca kwotę w dowolnej wysokości, przez dowolny okres czasu. Wpłat zaprzestaje się na tydzień przed spotkaniem aby możliwe było podliczenie stanu konta. Dopuszcza się możliwość wpłat od osób trzecich (które chcą partycypować jedynie finansowo) – w wyznaczonym przez grupę terminie. Wpłaty należy dokonywać na konto ZHR:  ZHR Okręg Górnośląski,  nr konta : 34 8876 0009 0034 9011 2000 0006 z dopiskiem „Darowizna - Krąg Dobroczynności”. Jest to konto ogólne, dlatego tytuł przelewu jest konieczny, inaczej środki zostaną potraktowane przez ZHR jako zwyczajna darowizna. Informacja o wysokości wpłacanych kwot przez poszczególne osoby jest poufna - zna ją tylko osoba sprawdzająca konto.

  4. Harmonogram prac Kręgu. Harmonogram działań wynika z rytmu aktywności harcerzy. Spotkania odbywają się z reguły na początku i pod koniec roku szkolnego.

  5. Procedura przekazywania środków.  Po zakończeniu dokonywania wpłat, harcerze otrzymują informację o możliwości i ewentualnej wysokości dofinansowania. W dniu spotkania harcerze – przedstawiciele jednostek – zainteresowani otrzymaniem pieniędzy przychodzą na spotkanie Kręgu i prezentują swoje pomysły. Każdy pomysł jest zapisany na kartce papieru wraz z szacowanym budżetem (łącznie ok. 0,5 strony opisu). Następnie członkowie Kręgu podejmują decyzję o sposobie podziału środków.

Przykładowe projekty oraz opisy ich wykonania podczas pierwszych edycji:

-I edycja Kręgu Dobroczynności;

-II edycja Kręgu Dobroczynności;

 

Do jesieni 2017 roku Krąg dofinansował projekty harcerzy na łączną kwotę 67 932 złotych. Doceniono takie przedsięwzięcia, jak zakupienie instrumentów i kurs dla orkiestry marszowej, certyfikowane szkolenie z pierwszej pomocy, Kreatywny Starszoharcerski Krąg Artystyczny, budowę platformy zdalnie sterowanej radiowo i wiele innych. Od 2018 roku środki Kręgu są gromadzone z przeznaczeniem na remont i wyposażenie przyszłego Domu Harcerskiego.

 

Wszelkie pytania odnośnie działalności Kręgu proszę kierować do Państwa Ewy i Piotra Gliwickich:

email: piotr@pro.demo.pl, telefon: 501633440, 603680866